Maçanet de la Selva talarà 200 pins bords perquè les seves arrels malmeten el paviment (segons els diaris)

De ben segur a ningú se li va acudir preguntar-los la opinió als pobres pins que a més de liquidar-los els tracten de bords. Només mancava afegir que serien cremats i reduïts a cendres sense apel·lació ni clemència.

Primer els van fer carrers i cases i ara els tracten de bords. Polvus eris et pulvis reverteris de ben segur  va ser l’ultima exhalació que  van dedicar a la nostre espècie.

Podem estar d’acord que una urbanització no ha de tenir una vegetació pròpiament forestal per raó de seguretat i prevenció d´incendis. És perfectament plausible que si un arbre fa nosa s’ha de tallar.

Però en cap cas està bé fomentar el dendroracisme o l’odi cap a altres espècies amb titulars com aquests.

Acord per Maçanet tenim clar que en  una urbanització no s’ha de reproduir un hàbitat pròpiament forestal, però es pot fer de més i de menys.

El primer es fomentar que els que hi viuen s’estimin el seu entorn i en siguin respectuosos.

El segon és treure aquells arbres que perjudiquen les cases o la via pública.

El tercer és ser més curós amb les tales indiscriminades només pel fet de pertanyer a una espècie determinada. Un bon mallat previ a la reparació estalvia problemes en un futur.

El quart és intentar mantenir un equilibri entre la vegetació existent sense caure en radicalismes. No oblidem que en uns inicis els qui si feien cases el que desitjaven era precisament gaudir de la natura i probablement la majoria ho continuen desitjant i no pas viure envoltats de quatre presseguers i tanques de plàstic.

El cinquè és mantenir determinats exemplars, encara que de tant en quan s’hagi d´arreglar el carrer,  que serán qui acabarán donant personalitat al lloc.

Acord per Maçanet tenim clar que el territori  del poble no és només pels de la nostre espècie i que els que no ho son com a mínim no se’ls ha de qualificar amb tant mala fortuna.

Podeu llegir la notícia publicada als diaris El Punt i Diari de Girona :

http://www.elpuntavui.cat/territori/article/6-urbanisme/1060943-talen-200-pins-bords-que-malmeten-el-paviment.html

http://www.diaridegirona.cat/selva/2017/02/05/macanet-talara-200-pins-bords/827598.html