• En el Ple municipal celebrat ahir, dilluns dia 7 d’agost de 2017, es va aprovar per unanimitat del Ple l’inici del tràmit per a la creació de la Policia Municipal a Maçanet de la Selva.
  En paraules del Sr. Xavier Xarbau, cap del grup ERC a l’oposició, “la millor acció de govern, en molts anys, d’aquest ajuntament”. Des d’Acord per Maçanet agraïm aquestes paraules, que ens encoratgen a seguir treballant per millorar l’atenció a les persones del nostre poble.
  La història (els antecedents)
  L’any 1984, la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat va autoritzar la creació de la Policia local de Maçanet.
  En el Ple municipal del 12 de maig de 1993, essent alcalde Jordi Munsó, es va aprovar per majoria absoluta la transformació de la Policia Local de Maçanet en un cos de vigilants desarmats. La decisió s’adoptava perquè la Llei 16/1991, de 10 de juliol, no obligava els ajuntaments de menys de deu mil habitants a disposar d’aquest servei (Maçanet tenia aquell any un cens de 3.152 habitants), i perquè segons transcriu en l’acta del ple “l’examen de la pràctica diària” demostrava que la policia local no era necessària. El Departament de Governació va impugnar aquesta decisió davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, argumentant que així es perjudicava els agents, ja que perdien categoria professional, i els veïns, que rebrien un servei de menys qualitat. Un cop presentat el recurs, el tribunal va ordenar la suspensió de l’acord del Ple. Però mentre la Sala estudiava el cas es van fer les eleccions municipals de 1995, Jordi Munsó va continuar essent alcalde fins que una moció de censura el juliol de 1996 va fer nou alcalde Antoni Guinó qui va mantenir aquesta decisió. Finalment, el Tribunal va donar la raó a l’Ajuntament i, segons la sentència, la Generalitat no podia demanar la protecció d’uns funcionaris d’un altra administració, i l’Ajuntament és qui havia de decidir si als seus veïns els calia disposar o no policia local.
  Malgrat que l’any 1999 es va tornar a reobrir el debat sobre la conveniència de tornar a disposar de Policia local, i que a l’any 2011 es va tornar a estudiar la reconversió del cos de vigilants a policia local, no és fins ara en que des de l’alcaldia es prioritza aquest tema com a interès general del poble.
  El perquè es necessària la policia local  
  Des d’Acord per Maçanet fa temps que veiem la necessitat de reconvertir el cos de vigilants municipals i passar a tenir Policia Local. També tenim constància que és una necessitat sentida per una part important de la població i que així ho han manifestat en múltiples ocasions.
  És conegut que les funcions de vigilant municipal són molt minses, i que els vigilants realitzen més funcions de les que els pertocaria, en un intent de donar resposta a la persona que reclama el seu servei. Però la realitat és que de forma habitual davant d’un conflicte demanem ajuda als vigilants i aquests al no tenir autoritat per poder actuar han d’avisar als MMEE. Això fa que com a persones es puguin sentir desprotegides i desateses.
  Posarem alguns exemples de situacions concretes en que es troben els vigilants a on queda palesa la necessitat de reconvertir el cos de vigilants en policia local per tal de poder donar una resposta directa a les demandes de la població sense tenir que recórrer a demanar la presencia de MMEE.
 • Persona que no es vol identificar ja sigui per infracció d’ordenances, trànsit,…
 • Persona que provoca alteració a la via pública
 • Consum substàncies a la població
 • Persones amb actituds violentes, en estat etílic…
 • Conductors en estat etílic
 • Venda de drogues
 • Inspecció de locals de pública concurrència
 • Denúncies per faltes, pèrdues, delictes, inspeccions…
 • Controls de seguretat ciutadana
 • Persona que provoca danys materials ja siguin públics o privat.
 • Qualsevol fet que estigui relacionat amb la seguretat ciutadana o un fet penal.

A partir de disposar de la policia local, totes aquestes actuacions les podran fer directament els agents amb el que és millorarà el servei a les persones, l’atenció serà directa i ràpida, sense necessitat de tenir que esperar a la presencia dels MMEE.

Quines millores representa
— Actuació directa envers als fets que afecten la pacífica convivència (discussions i baralles al carrers, violència als domicilis)
— Es podrà donar una atenció directa sense necessitat de tenir que requerir i esperar als MMEE.
— Es generarà entre els veïns i les veïnes un sentiment de seguretat i de protecció.
— Es podran recollir denúncies, sense tenir que desplaçar-nos 14 Kms, fins a Santa Coloma de Farners a fer-ho com fins ara.
— Farà possible una coordinació entre els diferents cossos policials de la comarca, que fins ara no ha estat viable per no disposar d’un cos de policia. A partir d’aquesta coordinació es promourà el treball en xarxa i l’especialització de la intervenció en les diferents problemàtiques.

En definitiva :
La població de Maçanet disposarà del servei de policia local.
La policia local es posarà al servei de la població
Des d’Acord per Maçanet treballem pel Benestar dels ciutadans de Maçanet.