• S’HA ANAT EQUIPANT ALS VIGILANTS DE LA INDUMENTÀRIA NECESSÀRIA PER QUAN SIGUIN POLICIA MUNICIPAL, ALHORA QUE TAMBÉ S’HAN EQUIPAT ELS VEHICLES.

 

  • EL COST ECONÒMIC DEL PAS DE VIGILANTS A POLICIA MUNICIPAL SERÀ MÍNIM I TOTALMENT ASSUMIBLE.