AMB LA NEVADA DEL 2018 ES VA IMPLANTAR EL PROGRAMA NEUCAT A MAÇANET

  • OBJECTIU MILLORAR LA MOBILITAT DE LES PERSONES
  • PREVENIR RISCOS EN ELS ACCESOS PRINCIPALS DELS DIFERENTS NUCLIS DE POBLACIÓ.